PRIVACYREGLEMENT

Huisikben, gevestigd aan de Sint Jansstraat 42A, 5964 AD te Meterik  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  Contactgegevens: www.huisikben.nl te Meterik 06-23035411.

Ingrid van der Beele is de Functionaris Gegevensbescherming van Huisikben.  Zij is te bereiken via info@huisikben.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Huisikben verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze  gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Bankrekeningnummer eventueel

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Huisikben verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • fysieke gezondheid
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.  Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.  Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming  persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem contact met ons op via info@huisikben.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Huisikben verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief (de mogelijkheid om uit te schrijven vind je onderaan elke Je e-mail adres wordt meteen uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • je te informeren over cursussen/workshops

Huisikben verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,  zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Nieuwsbrief

Schrijf je je in voor de nieuwsbrief met betrekking tot updates, Inspiraties, ideeën en geplande cursussen en workshops, dan worden je persoonsgegevens opgeslagen in ons email systeem en dit gaat via de servers van MailChimp De servers van MailChimp zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacybeleid van MailChimp vind je hier.

Delen met anderen

Huisikben verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Leven vanuit de bron blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Huisikben gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe lang we gegevens bewaren

Huisikben zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld met een maximum termijn van 7 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.  U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@huisikben.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.  Dit ter bescherming van uw privacy. Leven vanuit de bron zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek  reageren

Beveiliging

Huisikben neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,  verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en  ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed  beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info.huisikben.nl